Kriteriji vrednovanja govora

Output 5: Teaching Rhetoric Online

Kriteriji vrednovanja govora

Ime govornika: _____________________________

  1. RETORIČKA OBILJEŽJA (verbalna razina) Bodovi Ostvareno A 1. Komunikativnost (upućenost publici putem oslovljavanja i modalnih izraza) 5 A 2. Kompozicija govora (podjela na uvod, središnji dio, zaključak) 5 A 3. Preglednost tijeka glavnog dijela govora (razdioba, jasnoća tvrdnje) 5 A 4. Potpore tvrdnji (primjeri, podaci, citati i sl.) 5 A 5. Stil je figurativan i duhovit (upečatljive stilske figure) 5 A 6. Jezik je standardan (rječnik, gramatika, naglasci) 5
  2. GOVORNA OBILJEŽJA

B 1. Govornost (govor nije čitan, govornik ne govori za sebe, nego je upućen 5

slušatelju)

B 2. Izražajnost (zvuči entuzijastično, zainteresirano, ističe dijelove, mijenja tempo) 5

B 3. Fluentnost (ne zastajkuje, ne ponavlja iste sintagme, nema poštapalica i zvučnih 5

stanki)

B 4. Glas (dovoljno glasan, ugodan, zdrav) 5 B 5. Izgovor (jasan, nema govornih mana, nema jači dijalektalni prizvuk) 5

1

Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0

  1. NEVERBALNI ZNAKOVI (10%)

C 1. Vrijeme (govor nije ni kraći ni duži od zadanog vremena) 5 C 2. Drugi vizualni znaci (položaj tijela, geste i mimika, izgled) 5 C 3. Uručak 5

Ukupno bodova:

Ocjena:

Primjedbe:

Potpis ocjenjivača:

2

Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0

 

Kriteriji vrednovanja govora

 

Ime govornika:  _____________________________

 

A. RETORIČKA OBILJEŽJA (verbalna razina)    Bodovi Ostvareno
A 1. Komunikativnost (upućenost publici putem oslovljavanja i modalnih izraza) 5
A 2. Kompozicija govora (podjela na uvod, središnji dio, zaključak) 5
A 3. Preglednost tijeka glavnog dijela govora (razdioba, jasnoća tvrdnje) 5
A 4. Potpore tvrdnji (primjeri, podaci, citati i sl.) 5
A 5. Stil je figurativan i duhovit (upečatljive stilske figure) 5
A 6. Jezik je standardan (rječnik, gramatika, naglasci) 5
B. GOVORNA OBILJEŽJA    
B 1. Govornost (govor nije čitan, govornik ne govori za sebe, nego je upućen slušatelju) 5
B 2. Izražajnost (zvuči entuzijastično, zainteresirano, ističe dijelove, mijenja tempo) 5
B 3. Fluentnost (ne zastajkuje, ne ponavlja iste sintagme, nema poštapalica i zvučnih stanki) 5
B 4. Glas (dovoljno glasan, ugodan, zdrav) 5
B 5. Izgovor (jasan, nema govornih mana, nema jači dijalektalni prizvuk) 5
C. NEVERBALNI ZNAKOVI     (10%)
C 1. Vrijeme (govor nije ni kraći ni duži od zadanog vremena) 5
C 2. Drugi vizualni znaci (položaj tijela, geste i mimika, izgled) 5
C 3. Uručak 5
Ukupno bodova:
Ocjena:

 

 

Primjedbe:

 

Potpis ocjenjivača: